ترجمه رسمی مدارک دانشگاهی

ترجمه رسمی مدارک تحصیلی و دانشگاهی چیست؟

ترجمه رسمی مدارک تحصیلی و دانشگاهی به ترجمه‌ای گفته می‌شود که فرآیند آن از طریق یک مترجم رسمی مورد تایید قوه قضاییه انجام شده است و در نهایت سند ترجمه شده ممهور به مهر رسمی قوه قضاییه شده باشد. مدارک تحصیلی نیز از جمله اسناد رسمی است که امکان انجام ترجمه رسمی آن برای ارائه به سفارت خانه‌ها، دانشگاه‌ها، موسسات، سازمان‌ها و سایر مراجع خارجی وجود دارد. یکی از شرایط اصلی ترجمه رسمی مدارک دانشگاهی و تحصیلی این است که پس از ترجمه حتماً باید مهر وزارت امور خارجه و قوه قضائیه بر روی آن وجود داشته باشد.

آیا مدارک دانشگاهی و تحصیلی قابلیت ترجمه رسمی را دارد؟

فهرست اسناد رسمی که قابلیت ترجمه رسمی دارند مشخص است. یکی از این اسناد مدارک تحصیلی و دانشگاهی است که به عنوان یک سند رسمی قابلیت ترجمه رسمی را دارد. بنابراین شما می‌توانید مدارک تحصیلی و دانشگاهی خود را برای ترجمه رسمی در اختیار موسسات ترجمه رسمی قرار دهید.

نمونه ترجمه مدارک تحصیلی به انگلیسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *