ترجمه رسمی مدارک دانشگاهی

ترجمه رسمی مدارک تحصیلی و دانشگاهی چیست؟

ترجمه رسمی مدارک تحصیلی و دانشگاهی به ترجمه‌ای گفته می‌شود که فرآیند آن از طریق یک مترجم رسمی مورد تایید قوه قضاییه انجام شده است و در نهایت سند ترجمه شده ممهور به مهر رسمی قوه قضاییه شده باشد. مدارک تحصیلی نیز از جمله اسناد رسمی است که امکان انجام ترجمه رسمی آن برای ارائه به سفارت خانه‌ها، دانشگاه‌ها، موسسات، سازمان‌ها و سایر مراجع خارجی وجود دارد. یکی از شرایط اصلی ترجمه رسمی مدارک دانشگاهی و تحصیلی این است که پس از ترجمه حتماً باید مهر وزارت امور خارجه و قوه قضائیه بر روی آن وجود داشته باشد.

آیا مدارک دانشگاهی و تحصیلی قابلیت ترجمه رسمی را دارد؟

فهرست اسناد رسمی که قابلیت ترجمه رسمی دارند مشخص است. یکی از این اسناد مدارک تحصیلی و دانشگاهی است که به عنوان یک سند رسمی قابلیت ترجمه رسمی را دارد. بنابراین شما می‌توانید مدارک تحصیلی و دانشگاهی خود را برای ترجمه رسمی در اختیار موسسات ترجمه رسمی قرار دهید.

نمونه ترجمه مدارک تحصیلی به انگلیسی

مراحل ترجمه رسمی اسناد و مدارک

ترجمه رسمی چیست؟

ترجمه رسمی اسناد و مدارک به ترجمه‌ای گفته می‌شود که فرآیند آن از طریق یک مترجم رسمی مورد تایید قوه قضاییه انجام شده است و در نهایت سند ترجمه شده ممهور به مهر رسمی قوه قضاییه شده باشد. در بخش پایین همین صفحه تمامی مدارکی که قابلیت ترجمه رسمی دارند آورده شده است. تمامی این اسناد، اسنادی هستند که امکان انجام ترجمه رسمی آنها برای ارائه به سفارت خانه‌ها، دانشگاه‌ها، موسسات، سازمان‌ها و سایر مراجع خارجی وجود دارد. یکی از شرایط اصلی ترجمه رسمی اسناد و مدارک این است که پس از ترجمه حتماً باید مهر وزارت امور خارجه و قوه قضائیه بر روی آن وجود داشته باشد.

مراحل ترجمه رسمی اسناد و مداراک

گام اول مراحل ترجمه رسمی اسناد و مداراک

  • ارایه اصل اسناد و مدارک با مهر و امضای رسمی سازمان یا نهاد صادر کننده آن مدرک به دارالترجمه گام آغازین شروع مراحل ترجمه رسمی اسناد و مدارک است. اسناد کپی شده یا آنهایی که کپی برابر اصل هستند قابلیت ترجمه رسمی را ندارند.

مراحل ترجمه مدارک برای سفارت

چه مدارکی قابلیت ترجمه رسمی شدن دارند؟

اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه در طی دستورالعملی که به دارالترجمه‌های رسمی ارایه داده است فهرست اسناد و مدارکی که می‌توان آنها را به صورت رسمی ترجمه نمود را مشخص کرده است. در زیر فهرستی از اسناد و مدارکی که می‌توان به صورت رسمی آنها را ترجمه نمود ذکر می‌کنیم.

ترجمه رسمی اسناد هویتی شخصی

ترجمه رسمی شناسنامه
ترجمه رسمی کارت ملی
ترجمه رسمی گواهی فوت
ترجمه رسمی گواهی تجرد
ترجمه رسمی گواهی ولادت
ترجمه رسمی سند ازدواج
ترجمه رسمی سند طلاق
ترجمه رسمی گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
ترجمه رسمی کارت پایان خدمت یا معافیت دایم
ترجمه رسمی گواهینامه رانندگی

ترجمه مدارک چقدر طول میکشد