۵ عمل غیراخلاقی در پژوهش که ادیتورهای مجله از آنها نفرت دارند

پژوهش  نیز مانند سایر رفتارهای نوع انسانی در اصل و ماهیت خود یک رفتار قلمداد  می‌شود که می‌توان آن را بر اساس جندین معیار و ملاک غیراخلاقی یا اخلاقی  تلقی نمود. این ملاکها و و معیارها اصولاً از طرف ادیتورها و پژوهشگران  ارشد و صاحبان انتشارات وضع می‌شود که به اصطلاح سره را از ناسره تشخیص  می‌دهد. مطلب زیر اقتباسی از مصاحبه یک پژوهشگر با تعدادی چند از معروفترین  ادیتورهای مجلات معتبر دنیا در مورد ۵ عمل غیراخلاقی در پژوهش که  ادیتورهای مجله از آنها نفرت دارند می باشد. ادیتورها در این مطلب به ذکر  مواردی می‌پردازند که در پژوهش‌ها از روبرو شدن با آنها مقاله ارسال شده را  بدون هیچ چون و چرایی رد می‌کنند.

سایت چاپ مقاله و پذیرش مقاله اوج دانش را مشاهده کنید